Quả thật không phải lúc nào quyết định hay mục tiêu đặt ra đều có thể nhanh chóng thực hiện được. Tôi đã từng đọc một bài viết mà đã làm thay đổi cách suy nghĩ của mình ngay từ đó.

Lúc nhỏ bạn cứ nghĩ mình muốn thay đổi cả thế giới, muốn giúp cả thế giới, tuy nhiên cuối cùng thì chẳng thể làm được gì, vẫn phải đi làm công và chật vật để mưu sinh mỗi ngày, không biết ngày mai sẽ ra sao. Nếu biết thế tại sao không chỉ hoàn thiện bản thân là đủ, yêu quý bản thân, không làm gánh nặng của bất cứ ai có phải mình đã giúp ích rất nhiều cho thế giới này? Nghĩ đi nghĩ lại, một khi đã xác định đúng đắn con đường của mình và cố gắng hoàn thiện bản thân thì không thể nào không có kết quả được. Cái vòng luẩn quẩn suy nghĩ ấy cứ trải dài theo tâm trạng ngày này qua tháng nọ. Một khi không bỏ cuộc và đơn giản là làm mới bản thân để không là cái cũ của nhiều người khác, chắc chắn bạn sẽ tìm được điểm đến cho mình.

Viết mong lung và mờ nhạt, chẳng biết kết quả ra sao, chỉ biết một điều là mình vẫn tiếp tục, chẳng biết khi nào mới bước được bước tếp theo và hoàn thiện bản thân hơn nữa. Nói đến đây đã thấy tương lai mờ mịt và chả có đường ra, nhưng có nói còn hơn không, dù sao, cũng trút được cái gì đó.

Please follow and like us:
Tags: Categories: Diary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *