Cuộc hành trình than vãn vẫn sẽ kéo dài mãi nếu cuộc sống vẫn tiếp tục thế này. Thật sự điều mình muốn lúc này chưa hẳn ngay lập tức có thể thực hiện được. Tuy nhiên không bắt đầu thay đổi ngay từ bây giờ, chắc hẳn tâm trí rối bời và những hỗn độn của cuộc sống sẽ vẫn cứ tiếp diễn.

Tuần đầu tiên của tháng ba đi làm với tâm trạng có phần khác hơn trước đó. Vì đã chuẩn bị tâm lý rõ ràng cho vấn đề này, việc đối mặt với nó thật sự không mấy khó khăn. Bất cứ chuyện gì một khi đã rõ ràng ngay từ buổi đầu tiên về sau sẽ tránh được những lăng tăng hay rắc rối khó hiểu. 

Ông bà xưa có câu, nhập gia tùy tục, văn hóa mỗi quốc gia khác nhau, và cũng có câu giang sơn dễ đổ, bản tính khó dời. Thật sự điều rõ ràng ngay từ lần đầu tiên là điều hết sức cần thiết. Một khi đã rõ ràng, những lo lắng không đáng có hay những khó khăn tự nhiên mang lại sẽ làm cho bạn cảm thấy dễ dàng hơn. Cũng giống như một con người nếu không có mục đích rõ ràng thì khó có thể tiến xa hơn ở tương lai. Định hướng rõ ràng là rất cần thiết.

Quay lại vấn đề hiện tại, nói về văn hóa làm việc ở Đài Loan, rất nhiều tổ chức không nói rõ cụ thể với bạn là gì, thật sự rất khó. Nếu bạn là một người khôn ngoan, thông minh và đủ kinh nghiệm dám đương đầu với những khó khăn đó, bạn sẽ vượt qua được nó.

Please follow and like us:
Tags: Categories: Diary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *