Việc làm ý nghĩa

Leave a Comment on Việc làm ý nghĩa

Hết ngày thứ 7, trong lòng đã bắt đầu lo lắng vì thứ hai sắp tới. Cố gắng vui vẻ cho thật đáng ngày chủ nhật. Và chủ nhật ấy đã làm được chuyện có ích, không hẳn là to tát gì nhưng cũng không thấy tiếc nuối. Tôi bắt đầu kết bạn mới và nói chuyện thật vui. Câu […]

Tags: Categories: Diary
View the post