Chuyến tàu cuối

Leave a Comment on Chuyến tàu cuối

Ánh đèn đường vụt sáng cũng là lúc chuyến tàu cuối cất tiếng gọi. Minh vội vã từng bước nặng nề bước lên tàu với sự hụt hẫng chưa từng có. Cửa tàu cùng từ từ đóng lại, người người chen chút nhau, hối hả tìm vị trí cho mình. Trên gương mặt của mỗi người, Minh thấy hẳng sự […]

Tags: Categories: Short Story
View the post