Cái buồn mùa đông

Leave a Comment on Cái buồn mùa đông

Mùa đông dần qua, tiết trời ấm dần nhưng cái buồn ấy vẫn hiện mãi trong tôi. Buồn gì cũng có thể vượt qua, chỉ có buồn ngủ không tha ta mỗi ngày. Hôm nay trời quang mây tạnh, nhiệt độ trung bình hơn 20, không khí ấm dần. Thời tiết thế này thật lý tưởng để ra ngoài ngắm […]

Tags: Categories: Short Story
View the post