Vượt qua rào cản tâm lý

Leave a Comment on Vượt qua rào cản tâm lý

Cuộc hành trình than vãn vẫn sẽ kéo dài mãi nếu cuộc sống vẫn tiếp tục thế này. Thật sự điều mình muốn lúc này chưa hẳn ngay lập tức có thể thực hiện được. Tuy nhiên không bắt đầu thay đổi ngay từ bây giờ, chắc hẳn tâm trí rối bời và những hỗn độn của cuộc sống sẽ […]

Tags: Categories: Diary
View the post